13 yaşında erkek hasta 2 aydır sağ tibia proksimalinde ağrı şikayeti ile ortopedi polikliniğine başvurdu. Medikal öyküsünde travma ve yakında geçirilmiş enfeksiyon bildirmedi. Hasta arada bir ağrı kesici ilaçlar kullanmış. Direkt grafisinde  tibia proksimalinde periost reaksiyonu görülüyor.

MRG tetkikinde tibia proksimalde korteks medulla ve yumuşak dokuda ödemli görünüm izlendi.

Tüm vücut kemik sintigrafisinde sağ tibiada sıcak tutulum saptandı.

Kan tablosunda beyaz küre 5700g/dl, CRP 1, sedimantasyon 18 mm/h

Tümör ön tanısı ile radyolojik incelemeleri tamamlanan hastaya açık biyopsi uygulanıyor.

Tanınız nedir?

a)      Osteosarkoma

b)      Ewing Sarkomu

c)       Eozinofilik granuluma

d)      Adamantinoma

e)      Osteomiyelit

Cevap için tıklayınız.